ျမစ္ၾကီးနား Awng Lawt စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရာသစ္ကို ေျပာင္းမည္

Awng Lawt စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ယာယီ ခိုလႈံေနတဲ့ Jaw Masat ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕
Share

ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕ Jaw Masat ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ခိုလႈံေနေသာ Awng Lawt စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို လာမည့္ စေနေန႔ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ စခန္းသစ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ျဖစ္သည္။

တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ Awng Lawt (ေအာင္ေလာဒ္) စစ္ေရွာင္ ၆၀၀ေက်ာ္မွာ လရွည္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္ မိသားစုအလိုက္ ဆက္လက္ ေနထုိင္ရန္ အဆင္ မေျပလာေသာေၾကာင့္ Jaw Masat ရပ္ကြက္ (၆)၊ Maw Tawng ေက်းရြာတြင္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ စခန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ျဖစ္သည္ဟု စခန္းတာဝန္ခံ ဆရာ Zau Rat က ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

“စစ္ေရွာင္လူဦးေရက မ်ားေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းမွာ ဆက္ေနဖုိ႔ အဆင္မေျပဘူး။ သူတို႔ကုိယ္တုိင္လည္းေတာင္းဆုိလာတယ္။ ဒီမွာက ခ်က္ျပဳတ္စားတာကအစ မိသားစုအလုိက္ဆုိ ၾကာလာေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ အစားအေသာက္ေကၽြးေမြးတာက အစေနရာအမ်ားႀကီး အခက္အခဲေတြရွိတယ္။”

စခန္းသစ္တြင္ စစ္ေရွာင္ မိသားစု ၁၄၀ ေက်ာ္၊ လူဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး မူႀကိဳေက်ာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အိမ္သာ ႏွင့္ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား ဆက္လက္ လုိအပ္ ေနေသးေၾကာင္း သူကဆက္ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ တႏုိင္းျမိဳ႕နယ္ Awng Lawt ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ၾကား တုိက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျမစ္ႀကီးနား Jaw Masat ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္သို႔ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္ ၉လေက်ာ္ ခုိလႈံၿပီး ယခု Maw Tawng (ေမာ္ေတာင့္) စခန္းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE