ျမစ္ဆုံကိစၥ တ႐ုတ္သံ႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပၚ ကခ်င္ပူးေပါင္းပါတီ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္

ျမစ္ဆုံကိစၥ တ႐ုတ္သံ႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပၚ ကခ်င္ပူးေပါင္းပါတီ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္
Share

ျမစ္ဆံု ေရကာတာစီမံကိန္း ေဒသခံမ်ား ေထာက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တရုတ္သံရံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကခ်င္ပူးေပါင္းပါတီ (၃)ပါတီ မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Mali-N'mai Zup ‘ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထာဝရ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ မူဝါဒ သေဘာထားရွိ’ ပါေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ Mr. Hong Liang လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈၊ ၂၉ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔လာေရာက္ျပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး ယမန္ေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပၚ ကခ်င္ပူးေပါင္းပါတီ အဖြဲ႕၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ေခါင္းေဆာင္ Dr. Manam Tu Ja က ယခုလုိ ေျပာဆုိပါသည္။

“တရုတ္သံအမတ္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါတဲ့အတုိင္း က်ေနာ္တို႔ မေျပာမိဘူးဆုိတာကေတာ့ က်ေနာ္ အမွန္အတုိင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါက သူတုိ႔ မွားယြင္း အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ေတြ႕ဆုံတာ အဖြဲ႔လုိက္ မတူဘူးေလး။ သီးျခား ေတြ႕ၾကတာ။ တျခား ေတြ႕တဲ့သူေတြ ဘယ္လုိေျပာၾကလဲ မသိဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ မေျပာခဲ့ဘူး။”

ကခ်င္ပူးေပါင္းပါတီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ႏွင့္ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ UDP-KS စသည့္ (၃)ပါတီတို႔ ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔အျပင္ သံအမတ္ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ဥကၠဌ Rev. Dr. Hkalam Samson က လည္း ‘ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္း မရွိခဲ့ဘူး’ ဟု ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ျငင္းဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္ သံအမတ္ၾကီးႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ LNDP ဥကၠဌ ဦးေရႊမင္းကေတာ့ လက္ရွိျပည္သူ႔အစုိးရ ဦးေဆာင္မႈအတုိင္း ပူးေပါင္းသြားမည္ဟု ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

“အစုိးရဟာ ျပည္သူ႔အစုိးရ ျပည္သူ ေရြးေကာက္ထားတာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိမဆုိ လူထုမ်က္ႏွာကုိ ငဲ့မွာဘဲ သူက။ လူထုအက်ိဳးရွိမယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးရွိမယ္ဆုိ က်ေနာ္တို႔က ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း အစည္းေဝးထုိင္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတဲ့ ပံုစံေတာ့ေျပာထားတယ္။”

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE