ပထမဆုံး ျပည္နယ္တိုင္းမွ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား ပူေပါင္းေရး ေဆြးေႏြး

ပထမဆုံး ျပည္နယ္တိုင္းမွ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား ပူေပါင္းေရး ေဆြးေႏြး ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Chin Center မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္
Share

‘ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ေပါင္းစည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈကြန္ယက္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ’ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပထမဆုံး ၅ ျပည္နယ္မွ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခ်င္းစင္တာ (Chin Center)တြင္ ယမန္ေန႔ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိပဲ ဆက္ဆံေရး အခ်ိတ္အဆက္ပုိမိုေကာင္းမြန္လာရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္သူ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ဥကၠဌ Duwa Gumgrawng Awng Hkam (ဒူ၀ါ ကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း) က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ယခုလို ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔က ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္လာရန္လိုအပ္တယ္။ ၿပီးရင္ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ေရွ႕ဆက္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ျပည္သူလူထုအားကုိးရတဲ့ ပါတီျဖစ္လာေအာင္ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အႏုိင္ရရွိလာေအာင္ ပါတီအခ်င္းခ်င္းက ဒီအခ်က္ေတြကုိ အေပၚယံ ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္တဲ့ ပြဲျဖစ္တယ္။”

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KSDP)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KNLD)၊ မြန္ညီညြတ္ေရးပါတီ (MUP)ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ မိခင္ပါတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံ သုိ႔ ထပ္မံ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE