လယ္ယာေျမ ျပႆနာ ကိစၥ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး

ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၈ ေျမယာဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈျပႆနာ ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေတာင္သူမ်ားက မိမိလယ္ယာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ ရရွိလာႏုိင္ရန္ ဌာနဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔ အေျဖရွာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ တစ္ခုကုိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္ (Cartel Hotel) တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ေျမယာမ်ား အမွန္အကန္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈရွိခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားထံသုိ႔ အကူအညီ ေတာင္းခံၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ပေဒသာမိုး အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ယခုလုိေျပာသည္။

“မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက ေက်းလက္ေဒသတြင္မွာသာ ပုိၿပီးေနထုိင္ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြက ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ အရမ္းအားနည္းတယ္။ သူတို႔မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ဘယ္လိုေျဖရွင္ရမွန္းမသိၾကတာပါ။ ဒီ ျပႆနာေတြကုိ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာနဲ႔ေျဖရွင္းတတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရကလည္း လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေျမ ယာ အျငင္းပြာမႈ ျပႆနာ တစ္ခုဟာ ေတာင္သူမ်ား၏ ဘဝ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈရွိေနသည့္အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ေျမ ယာ ျပႆနာမ်ား ကုိ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ အစိုးရက တရားဝင္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ဥပေဒေၾကာင့္ မိရုိးဖာလာလုပ္ကိုင္စားေသာက္လာေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ ယာ ေျမမ်ားကုိ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားက ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ပုံစံေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္းကုိ ပေဒသာမိုး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ Legal Officer ေဒၚခင္ခင္ထြန္းက ေျပာဆုိပါသည္။

အဆိုပါ ေျမယာဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ပေဒသာမိုးအဖြဲ႔အစည္းမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ရွိ လယ္ ယာ ေျမ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈခံေနရေသာ ေတာင္သူ ၂၀ေက်ာ္ခန္႔က ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္။

ပေဒသာမိုး အဖြဲ႔သည္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်ားမေရးရာတန္းတူအခြင့္အေရး စသည့္အေၾကာင္းရာကိစၥ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE