အၾကီးစား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း ပိတ္ပင္ေသာ ဥပေဒ သစ္ အတည္ျပဳ

အၾကီးစား ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္း ပိတ္ပင္ေသာ ဥပေဒ သစ္ အတည္ျပဳ
Share

အလတ္စားႏွင့္အေသးစား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာရန္အတြက္ အႀကီးစား လုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ကုိ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ပါသည္။

အတည္ျပဳတင္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ အႏၱရာယ္ကာ ကြယ္ရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အႀကီးစားေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ေရးလိုင္စင္ပိတ္ပင္ျခင္းသေဘာျဖစ္သည္ဟု ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ယခုလို ေျပာသည္။

“အင္မတန္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ အရည္အေသြး အဆင့္မွီ ေက်ာက္စိမ္းက က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဘဲထြက္ရွိတယ္။ အဲ့တာကုိ စက္ယႏၱယားအႀကီးေတြနဲ႔ အႀကီးစားတူးေဖာ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကတယ္။ ေစ်းကြက္ကိုလည္း သိပ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာမရွိဘူး။ ေနာက္ဆုံးက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးတယ္။ လူေတြရဲ႕အသက္အႏၱရာယ္မ်ားႀကီးဆုံးရႈံးရတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ဥပေဒအသစ္ကုိ ျပင္ဆင္ရတယ္။”

ယင္းဥပေဒၾကမ္း၏ အဓိကထူးျခားခ်က္မွာ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ကြက္အက်ယ္အဝန္း ဧက ၅၀ အထက္ႏွင့္ အႀကီးစား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ လုပ္ငန္းကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအတည္ျပဳထားသည့္ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒမွာ ၅ ဧကထက္မပုိေသာ စနစ္ျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးရရွိရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕အတြင္း ၃ႀကိမ္တုိင္ ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကေသာ ဖားကန္႔အေျခစိုက္ သဘာဝပတ္ဝန္္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ Green Land က ဥကၠဌ ဦး Ying Hkaw ေက်ာက္မ်က္ဥေပဒသစ္က တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားအတြက္ အားထားရေသာ ဥပေဒျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ယခုလို သုံးသပ္ေျပာဆိုပါသည္။

“ဥပေဒဆုိတာ ဘယ္ဥပေဒမဆုိ အရမ္းေကာင္းတယ္။ အခုက်င့္သုံးေနတဲ့ ဥပေဒလည္း အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာထဲမွာဘဲေကာင္းတယ္။ လက္ေတြ႔ မက်င့္သုံးက်ဘူး။ အခုထြက္လာမယ့္ ေက်ာက္စိမ္း ဥပေဒ သစ္က ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။”

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ တင္ျပအတည္ျပဳလုိက္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေနာက္ သုံးလအတြင္း အသက္၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု သက္တမ္းကုန္ဆုံးမႈ မရွိေသးေသာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ ကုမၸဏီအမ်ားက ဥပေဒေဟာင္းျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသစ္ႏွင့္ သက္တမ္းတုိးလုပ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ဥပေဒသစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE