ျမစ္ဆုံေရကာတာ ကန္႔ကြက္မႈ ဦးေဆာင္သူ ၁ဦးကို SPIC ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ရပ္

ျမစ္ဆုံေရကာတာ ကန္႔ကြက္မႈ ဦးေဆာင္သူ ၁ဦးကို SPIC ေထာက္ပံ့ေပးမႈ ရပ္
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ပါ၀င္ဦးေဆာင္သူ ၁ဦးသည္ တ႐ုတ္ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ SPIC ၏ ေထာက္ပ့ံေပးမႈ ရပ္ျခင္း ခံရသည္။

မလိခ-အင္မိုင္ခ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သာစံျပေက်းရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံထားရေသာ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ မလိယန္ ရြာသားမ်ားကို တ႐ုတ္ State Power Investment Corporation က လူတစ္ဦးလွ်င္ ဆန္ ၇ ျပည္ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္ သုံးႀကိမ္ ပုံမွန္ ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ မလိယန္ေက်းရြာမွ ေရကာတာစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား ေနေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ KBC သင္းအုပ္ဆရာ Rev. Mung Ra သည္ ပုံမွန္ဆန္ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္လိုက္ျခင္း ခံရသည္။

ဆရာ က “ခါတိုင္းေတာ့ ပုံမွန္ေပးေနတာေပါ႔ေလ။ က်ေနာ္တို႔က အတင္းေတာင္းစားေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ လာေပးလို႔ယူေနရတာပါ။ အခုဆုိ ေရကာတာကုိ ကန္႔ကြက္ဖို႔အားပိုရွိသြားၿပီ။ အမွန္ဆို သူတို႔ေထာက္ပ့ံေပးရမယ့္တာဝန္ရွိတယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ ဒီလိုဘဝေရာက္ေနတာပါ။ ကုိယ့္ေဒသမွာ က်ေနာ္တို႔က မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ကန္႔ကြက္ေနတာ။ ဒီအက်ဳိးဆက္ကုိ က်ေနာ္တို႔ဘဲ ခံစားရမယ္။ သူတို႔က ကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈေတြလုပ္ေပးတယ္ဆိုတာ ျမစ္ဆုံေရကာတာအတြက္ သာ လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာတြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒၚ Lu Ra ႏွင့္ ေဒၚ Ja Hkawn ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကန္႔ကြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး SPIC မွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

တရုတ္ကုမၸဏီ SPIC က ေရကာတာစီမံကိန္း အျမန္ဆုံးအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဆိုပါ ေက်းရြာအတြင္းလိုအပ္ေနေသာ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘာသာေရးေက်ာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ စေသာ ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိၿပီး ျမစ္ဆုံအနီးတဝုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို စည္းရုံးအျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE