ျငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ျဖင့္ တရားစြဲခံရေသာ ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ ၃ ဦး ဒဏ္ေငြျဖင့္ လြတ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ ဆရာဘရန္မိုင္ (ဘယ္)၊ ဆြတ္ဆိုင္းထြယ္ နဲ႔ ဆိုင္းခြမ္ေအာင္ တို႔ကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးေရွ႕ ေတြ႕ရ
Share

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္တရားရံုး၏ တရားစီရင္မႈကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ လူငယ္ ၃ ဦးကုိ ျငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အေရးယူထားမႈ ယေန႔ ဒဏ္ေငြျဖင့္ အျပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

Shayi Sut Seng Htoi (မ ဆြတ္ဆုိင္းထြယ္)အား ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း၊ Tara kasa Seng Hkum Awng (ေရွ႕ေနဆုိင္းခြမ္ေအာင္) ႏွင့္ Sara Brang Mai (ဆရာဘရန္မုိင္) အား ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း စီျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ စီရင္ခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာပဲ လုပ္လုပ္ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြရွိတယ္။ ဒီဥပေဒေတြ ရွိတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားတစ္ဖက္မွာ က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ ရရွိသင့္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ေတာ့ ရရွိသင့္တာေပါ့။ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးမဟုတ္ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္” ဟု ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ ခံရေသာ Shy. Sut Seng Htoi ေျပာပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၾကေသာ Shd. Hkangkum Lum Zawng (လြမ္းေဇာင္း)၊ Slg. Hkawn Zau Jat (ဦးေဇာ္ဂ်တ္) ႏွင့္ Jan. Nbau Nang Pu (ေဒၚနန္ပူ) တုိ႔ ၃ ဦးအား ျမိိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ၅ သိန္း စီ ခ်မွတ္မႈအေပၚ မေက်နပ္သျဖင့္ လူထု ၅၀ ခန္႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းဘဲ တရားရံုးေရွ႕ ဆႏၵျပခဲ့ျပီး၊ မေနာကြင္းအထိလည္း လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕နယ္ ရဲမႈး ျမင့္မုိးမွ ထုိေန႔တြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ပထမဆံုး ရံုးခ်ိန္းအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားလုိ သက္ေသမ်ားကုိ ထပ္မံ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေငြဒဏ္ျဖင့္ အျပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE