ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္ နစ္နာေၾကးကိစၥ ရန္ကုန္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ ရန္ကုန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
Share

ဖားကန္႔၊ လုံးခင္းအုပ္စု ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ကုိ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီမွ လုပ္ကြက္ ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားကုိ နစ္နာေၾကးမေပးေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ ရုံးတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာၾကာျဖဴ အမည္ရွိ ကုမၸဏီမွ ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ကုိ လုပ္ကြက္ဧရိယာအျဖစ္ ေရးဆြဲခဲ့သျဖင့္ စက္ယႏၱရားအင္အားမ်ားအသုံးျပဳကာ ေရနစ္ၿမဳပ္ေစခဲ့ ၿပီးေဒသခံမ်ား၏ အုိးအိမ္၊ အၿမဳံမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွသိရသည္။

အဓိကျပႆနာမွာ ကုမၸဏီသည္ ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ကို လုပ္ကြက္ဆြဲခဲ့ေၾကာင္း လုံးဝပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသလို ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိလည္းေလွ်ာ္ေၾကး လုံးဝ မေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ျဖစ္စဥ္တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ကုိ လုပ္ကြက္ ဧရိယာအျဖစ္ႀကိဳတင္ ေရးဆြဲမႈရွိခဲ့ေၾကာင္းကုိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တကြ တင္ျပရန္ အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သူ ေဒသခံ ဦးထြန္းထြန္းက ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ယခုလို ေျပာပါသည္။

“ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္မွာ တရားဝင္ရပ္ကြက္ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီရပ္ကြက္ကုိ ၂၀၁၀ က သိမ္းယူလုိက္တယ္။ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒအရဆုိရင္ လုပ္ကြက္ဧရိယာထဲပါသြားၿပီဆိုရင္ ထုိက္တန္တဲ့ ကာလေပါက္ေစ်းကုိ ေလွ်ာ္ေပးရတာျဖစ္တယ္။ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြက ၂၀၁၀ ကေန ဒီကေန႔ ၂၀၁၈ အထိ လုပ္ကြက္ဆြဲထားေၾကာင္း မေျပာဘူး။ ရပ္ကြက္ကုိလည္း ေရၿမဳပ္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္တယ္။ ဒါကရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေပး တယ္လို႔ဘဲျမင္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္က လူေတြလည္းအားလုံးလည္း တားပါတယ္။ ယေန႔ထိပါဘဲ။”

ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီမွ ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ကုိ ႀကိဳတင္ လုပ္ကြက္ ဧရိယာအျဖစ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္အရ လုံးခင္းေက်ာက္စိမ္းရုံးကတဆင့္ လုပ္ကြက္အေျချပ ေျမပုံတစ္ခု ရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈၊ ၂၇ရက္ ဧၿပီလတြင္လည္း သယံဇာတ ဝန္ႀကီး အေၾကာင္း ျပန္စာအပုဒ္ခြဲ(စ)မွာ ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္တစ္ခုလုံး လုပ္ကြက္ေနရာေရးဆြဲထားၿပီ ဟူေသာအခ်က္မ်ား ပါလာေသာေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီၾကား ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာ အေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတင္ျပခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနသည့္အတြက္ တိက်ေျဖရွင္းလို႔မရေၾကာင္းကုိ ဖားကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာေအာင္က ယခုလုိ ေျပာဆုိသည္။
“ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕တင္ျပခ်က္ ကမွားေနတယ္။ အတိအက်ေျဖရွင္းေပးလို႔မရဘူး။ လုံးခင္းမွာ ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္မရွိဘူး။ ေမွာ္က်ဴးေက်ာ္သူေတြက ေပးထားတာျဖစ္မယ္။ မွတ္တမ္းအရေပါ့။ အမွတ္တရားဆိုတာၾကာၾကာဖုံးကြယ္လုိ႔မရပါဘူး။ ဒီေနရာကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနတြင္က စီစစ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ ေနတာပါ။”

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ဇူလုိင္လတြင္ ဖားကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးသုိ႔ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သုိ႔တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ စာတင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ႏုိင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ တြင္ ဖားကန္႔တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားဆႏၵျပခဲ့ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ ရွိသူမ်ားမွ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္ ျပႆနာမွာ ၂၀၁၀ ကစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၆ အထိ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားအလြန္ျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရကုိ တင္ျပထားေသာ တို္င္စာမ်ားရပ္တန္႔သြားၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ လုံးခင္းအုပ္စု၊ ဂႏၱဝင္ရပ္ကြက္မွာ တရားဝင္ အိမ္ေျခေပါင္း ၃၃ အိမ္ရွိၿပီး ေက်ာက္စိမ္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိိသူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာဆိုသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE