ဆႏၵျပ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦး ပစ္ဒဏ္ခ် ခံရျခင္းေပၚ KIO မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ႕တြင္ မီးထြန္း ဆႏၵျပ

ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈ KIO မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ႕ မီးထြန္း ဆႏၵျပပြဲ။ ပုံ - Kachin Youth Movement
Share

တိုက္ပြဲဇုံ အတြင္း တပ္မေတာ္မွ ဟန္႔တားထားေသာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ျမစ္ၾကီးနား လူငယ္ဆႏၵျပပြဲ ေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦးကို ျမန္မာအစိုးရ တရား႐ုံးမွ ေထာင္ခ်ျခင္းေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း KIO မိုင္ဂ်ာယာန္ျမိဳ႕ လူငယ္မ်ား မီးထြန္းဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

မတရားေထာင္ခ်ျခင္းေပၚ ဥပေဒရႈေထာင့္ႏွင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားကိုေဟာေျပာ ေဝငွျခင္း၊ မီးထြန္း ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု Mai Ja Yang (မိုင္ဂ်ာယန္) အေျခစိုက္ Legal Aid Network မွ Sara Ja Li Seng (ဆရာဂ်ာလီဆိုင္း) က ေျပာသည္။

ယခုလို မီးထြန္းလႈပ္ရွားမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ည Mai Ja Yang မေနာကြင္း တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲစဥ္ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခ့ဲသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး တရားသူၾကီး က Hkangkum Lum Zawng (လြမ္းေဇာင္း)၊ Hkawn Zau Jat (ေဇာ္ဂ်က္) ႏွင့္ Nbau Nang Pu (ဆရာမ နန္ပူ) တို႔ကို တပ္မေတာ္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၀၀ တပ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၆လစီ အျပင္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၅သိန္းစီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE