ျပည္သူ႔အကိ်ဳးေဆာင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ မခ်သင့္

ျပည္သူ႔အကိ်ဳးေဆာင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ မခ်သင့္
Share

တိုက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆို ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦးကို ျမန္မာအစိုးရ တရား႐ုံးက ျပင္းထန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အတားဆီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ယေန႔ Dr. Manam Tu Ja ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ေသာၾကာေန႔ ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက Hkangkum Lum Zawng၊ Hkawn Zau Jat ႏွင့္ Nbau Nang Pu ကို တပ္မေတာ္ကို အသေရဖ်က္မႈ ျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုကာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆လႏွင့္ ေငြဒဏ္ ၅သိန္း စီ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကုိ ယခုလို ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈတြင္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းမွာလည္း ပိတ္ျပင္တားဆီးေနေၾကာင္း ကခ်င္ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP ဥကၠဌ Dr. Tu Ja က ကခ်င္သတင္းဌာ KNG ကို ယခုလို ဆိုသည္။

“အခုက်ေနာ္တို႔ အားကုိးရေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦးကုိ ယခုလို လုပ္လိုက္တာ လုံးဝမသင့္ေတာ္ဘူးလုိ႔ျမင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူရဲ႕အက်ဳိးလုပ္ေဆာင္ေနတာကို အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္တာ က တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ အားလုံးေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာမွာလည္း အရမ္းထိခုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းလည္း ဘယ္လိုထြန္းကားလာမလဲ။ ေနာက္ေနာင္မွာ အဲ့လိုမလုပ္ရင္ဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုလုိလုပ္လိုက္ေတာ့ ဦးေဆာင္းမယ့္လူငယ္ေတြလည္းေပ်ာက္လာမယ္။ လူငယ္ေတြက အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။”

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕စည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Human Rights Watch၊ Amnesty International၊ European Union Myanmar ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာႏွင့္ကခ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Liberty and Leadership Forum (LLF) Alumni Network၊ World Kachin Congress၊ All Kachin Youth Union (AKYU)၊ Rvwang New Generations တို႔က လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၾကပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE