ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အေမရိကန္၊ ျဗိတိန္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ဖြင့္ရန္ အၾကံျပဳ

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔႔ ၿဗိတိန္သံအမတ္ Mr. Dan Chugg (ညာ) ႏွင့္ အေမရိကန္သံအမတ္ Mr. Scott Marciel (ဘယ္) တုိ႔ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား Palm Spring hotel မွာ ေတြ႕ဆုံစဥ္။ ဓါတ္ပုံ- Jan Khone
Share

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား တရားဝင္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနား သို႔ ၃ရက္ၾကာ ေရာက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ႏွင့္ ျဗိတိန္ သံအမတ္ၾကီး ႏွစ္ဦးကို ကခ်င္အသင္းေတာ္မ်ား အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ ၿဗိတိန္သံအမတ္ Mr. Dan Chugg ႏွင့္ အေမရိကန္သံအမတ္ Mr. Scott Marciel တုိ႔ ႏွစ္ဦး ကခ်င္အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယခုလုိ အၾကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အၾကီးဆုံး ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ဥကၠဌ Rev. Dr. Hkalam Samson က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလာဖုိ႔ ဆိုတာ တရားဝင္ အစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ထိပ္တိုက္ ေဆြးေႏြးဖို႔လုိတယ္။ ဒါမွသာ တရားမွ်တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကုိရရွိမွာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္က အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အဲ့လိုေျပာလိုက္ေတာ့ သူတို႔ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသသြားတယ္။”

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ Palm Spring hotel မွာ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီေပးႏိုင္ေရး၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ မတ္လက တ႐ုတ္ဆက္ဆံ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ထားသလို အေနာက္ႏိုင္ငံ အေမရိကန္ ႏွင့္ UK ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ၾကရန္ ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားအဖြဲ႕ (Kachin State Party, KSP) က အၾကံျပဳခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ဥကၠဌ Duwa Gumgrawng Awng Hkam (ဒူ၀ါ ကြမ္ေဂါင္ ေအာင္ခမ္း) က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

KIO ၏ ‘ဆပ္ေၾကး ႏွင့္ war fund’ ေကာက္ေနျခင္းအား ရပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို လီဆူအမိ်ဳးသား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ LNDP (ဒူးေလးပါတီ)၏ ဥကၠဌ ဦးေရႊမင္း က သံအမတ္ၾကီး ႏွစ္ဦးထံ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ အစိုးရျပင္ဆင္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ေသာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္း ဥပေဒကုိလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အစုိးရကို တုိက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ တင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားကုိလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါဝင္ကူညီေဆာက္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ Scot Marciel ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ ႏွင့္ ျဗတိသွ်သံအမတ္ တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာကာ အစုိးရအဖြဲ ၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE