ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဆုံး UNA ျပဳလုပ္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆုံး

ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ မွ တင္ျပ ေဆြးေႏြးေနပုံ၊ Majoi ခန္းမ၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Share

စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိိးမ်ားမဟာမိတ္ UNA ၏ ပထမဆုံး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ရက္ၾကာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္း Majoi ခန္းမတြင္ ႏို၀င္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔ အဆုံးသတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဓိကအားျဖင့္ United Nationalities Alliance က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အျမင္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေျခစုိက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး UNA က ဖက္ဒရယ္မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ UNA အဖြဲ႔ဝင္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီ KNC ဥကၠဌ ေဒါက္တာ Kawn La ယခုလို ရွင္းျပသည္။

“ဒီ အစီစဥ္ကုိ ေအာက္တိုဘာလမွာ UNA အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ယခုလို ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ေရာက္လာတာပါ။ UNA အဖြဲ႔ဝင္ရွိေနတဲ့ (၁၅)ပါတီ အားလုံးလည္း စုံတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္နယ္အသီးသီး အားလုံးကုိ အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ေကာက္ယူတယ္။ အဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိေရာက္လာတာပါ။ ျပီးရင္ က်ေနာ္တို႔က အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့တာပါ။”

‘အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရွ႕ဆက္ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားမည္’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္လာယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု UNA မွ တာဝန္ရွိသူ ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြတ္ က ဆိုပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ
ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကခ်င္ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းအဖြဲ႕ (Kachin State Party) တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) ႏွင့္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (UDPKS) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား UNA ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ယခုလို UNA ေဆြးေႏြးပြဲ မတက္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္းသည္ ‘ကခ်င္ပါတီ ၃ပါတီမွ ပါတီေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္’ ဟု KDP ဥကၠဌ ဦး Gumrawng Awng Hkam မွ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ရွင္းျပသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားမႈတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ဳိးဘာသာေပါင္းစုံ ေနထုိင္သည့္ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ UNA က ကခ်င္အမ်ဳိးသားအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ (WMR)ကို အကူအညီေတာင္းထားေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

ဗုဒၶဟူေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ UNA အဖြဲ႔ဝင္ ပါတီ လူၾကီးမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့သုံးသပ္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE