ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရုိင္း ဥပေဒေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား၏ နယ္ေျမ ဆံႈးရံႈးရမည္ကုိ စုိးရိမ္

ဇူလိုင္ ၃၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ကခ်င္တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသားေတြ ထြက္ေျပးထားခဲ့ရတဲ့ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ Ga Ra Yang ေက်းရြာ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာခံတြင္ စစ္ေရွာင္ေတြ ႏွစ္ရွည္ပင္ စိုက္ပိ်ဳးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။
Share

အစုိးရ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒေၾကာင့္ ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ား၏ ေက်းရြာနယ္ေျမမ်ားကုိ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ မွတ္ပံုတင္ကာ သိမ္းပုိက္ရယူသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္စစ္ေရွာင္မ်ား ႏုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းသည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒအရ (၆)လအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ၂ ႏွစ္ ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္ ၅ သိန္းထက္မပုိေသာ ေငြဒဏ္ တုိ႔ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လက္ရွိ ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရျပီး ၄င္းတုိ႔၏ ေျမယာမ်ားတြင္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကုိင္ေနေသာေၾကာင့္ အလြန္စုိးရိမ္ေၾကာင္း Ga Ra Yang မွ ဦး Tu Nan ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိ ေျပာပါသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တုိ႔ နယ္ေျမကုိ တ႐ုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ တျခား ကုမၸဏီေတြ ဝင္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဒီ ဥပေဒထုတ္ျပန္လုိက္ေတာ့ ကုမၸဏီေတြ၊ သူေဌးေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ေျမယာကုိ မွတ္ပံုတင္ယူလိုက္မွာ စုိးရိမ္တယ္။ သူတုိ႔ အဲလုိယူလုိက္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ျပန္လမ္းလည္းမရွိေတာ့ဘူး။ တစ္သက္လံုး ဒီစခန္းေတြမွာ ေနရေတာ့မွာလား ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္ေသာကေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။”

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကခ်င္ေဒသတစ္ေက်ာ့ျပန္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျပီးေသာ ကခ်င္စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယခု ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမရုိင္း ဥပေဒေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ရာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထပ္မံ လက္လြတ္ဆံုးရႈံးရေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိပါသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ခင္ ဒီကိစၥ ရပ္နားေစခ်င္တယ္။ ေဒၚစု၊ အစုိးရ ေတြလည္း ကူညီျပီး ဒီ ဥပေဒကုိ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ဖ်က္သိမ္းေပးပါ။ ႏုိင္ငံတကာ က်ေနာ္တို႔ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့ UN၊ NGO အဖြဲ႔ေတြလည္း ဒီကိစၥကုိ နည္းလမ္း ရွာေျပာကူေပးပါ” ဟု ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ Jeyang စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ခုိလံႈေနေသာ ဦး Brang Tawng ေတာင္းဆုိ ထားပါသည္။

ယခု သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္အတူ စစ္ေရွာင္မ်ား၏ ေျမယာကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အထူးေတာင္းဆုိသည့္ စာကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ ကုိလည္း ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ေပးပုိ႔ထားသည္ဟု သိရပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနား-ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းေပၚရွိ စစ္ေရွာင္မ်ား၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တရုတ္ ငွက္ေပ်ာ္စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္သိမ္းယူလာျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားမွ ျပညနယ္အစုိးရထံ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၂၀၁၈ ဧျပီလတြင္ တစ္ၾကိမ္ စာေရးသားေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ စစ္ေရွာင္ေျမယာမ်ား လံုျခံဳမႈ ကင္းမဲ့ေနဆဲ ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေျမယာကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ဥပေဒ ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္လုိပါက စစ္ေရွာင္မ်ားကုိ မပ်က္မကြက္ တုိင္ပင္ အသိေပးသင့္ေၾကာင့္ ဦး Tu Nan ထပ္မံ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

“စစ္ေရွာင္လူထု ေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ျပဌာန္းေတာ့မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ မသိတဲ့ဟာ၊ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ မတုိင္ပင္ဘဲနဲ႔ ဘာဥပေဒမွာ မျပန္ဌာန္းသင့္ဘူးလုိ႔ ျမင့္ပါတယ္။ ေနာင္ေနာင္ ေျမယာကိစၥ ဥပေဒေတြ လုပ္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္ေရွာင္ေတြကုိ အရင္တုိင္ပင္၊ ဥပေဒေၾကာင္း ေျပာျပျပီးမွ ျပဌာန္းေပးဖုိ႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။”

လက္ရွိ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ကခ်င္စစ္ေရွာင္ ၁ သိန္းေက်ာ္သည္ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ခုိလံႈေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE