ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္လုံ ၀န္ၾကီးသစ္ ခန္႔အပ္

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈၊ ၂၀၁၈ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁/၂၀၁၈) အထူးအစည္းအေဝး၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးသူရမိ်ဳးတင္ ေနရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေနလင္းထြန္း ကို အစားထိုး ခန္႔အပ္လုိက္ျပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁/၂၀၁၈) အထူးအစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ နယ္လံုဝန္ၾကီး သူရမ်ိဳးတင္ အပါအဝင္ အျခားျပည္နယ္၊ တုိင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀ ခန္႔ကို တာဝန္မွ အနားေပးလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုလုိ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး “ဒါက သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ တစ္ခုဘဲလို႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု သူတုိ႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ အတြင္းေရးထဲ မွာ ပဠိပကၡတစ္ခုခု ရိွလုိ႔ ေျပာင္းတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဟု” ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ဥကၠဌ ဥိီး ကြမ္ေဂါင္ ေအာင္ခမ္း က သံုးသပ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးၾကီး သူရမ်ိဳးတင္၏ ေနရာတြင္ အစားထုိးခန္႔သည့္ ဗုိလ္မွဴးၾကီးေနလင္းထြန္း အပါအဝင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၈ ဦးအပါအဝင္၊ တုိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မွ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၃၀ ဦးကုိ အစားထုိးေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE