ကခ်င္လူမိ်ဳး အမည္ ကိစၥၥ မိ်ဳးႏြယ္စု အားလုံးႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီ ေတြ႔ဆုံ

ကခ်င္လူမိ်ဳး အမည္ ကိစၥၥ မိ်ဳးႏြယ္စု အားလုံးႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီ ေတြ႔ဆုံ
Share

ကခ်င္ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ့ ကို ေပါင္းျပီး ‘ဂ်ိန္းေဖာ့’ ဟု သတ္မွတ္သည္ ဆုိသည့္ ကိစၥအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတိီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ကခ်င္ မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ အားလံုး ကုိ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဆုိင္ရာေကာ္မတိီအေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေျခအေနကို သိထားဖုိ႔ရယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ကူညီနုိင္ရင္ ကူညီလုိ႔ရေအာင္ဆုိျပီး လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥကၠဌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး Naw Li က ယခုလုိေျပာသည္။

ကခ်င္အထဲ ဂ်ိန္းေဖာ့ တစ္မ်ိဳးတည္း ပါဝင္သည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ကခ်င္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ကို္ယ္စားလွယ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ (၆)မ်ိဳးမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ KBC မွဘာသာေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္လူမူအရပ္ဘက္အဖြဲြ႔အစည္းမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ (၁၆) ဦးတို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရထံ တင္ျပခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုလုိ ျပဳလုပ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီမွ ေလာ္ေဝၚ၊ လခ်ိဒ္၊ ဇိုင္ဝါး၊ လီဆူ၊ ရဝမ္၊ ဂ်ိန္းေဖါ့ စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားဆုိင္ရာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္အျပင္ ကခ်င္ရိုးရာယဥ္ေက်းမူ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုကာ မ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စုခ်င္းဆီ၏ သေဘာထားအျမင္ေတြကို ေလ့လာခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တုိင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦး Naw Li က “က်ေနာ္တုိ႔ ဒီအဖြဲ႔(၇) ဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ျပီး ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕အေျဖေပၚမူတည္ျပီး က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီက္ိစၥကို ေဆာင္ရြက္လုိ႔ မသင့္ေတာ့ဘူး ရပ္သင့္ျပီဆုိရင္ ရပ္မယ္ ေနာက္တစ္ခုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သင့္ရင္ျပန္ တင္မယ္ လႊြတ္ေတာ္တင္လုိ႔ အဆင္မေျပေသးဘူး။ ေနာက္ထပ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိေသးတယ္ဆုိရင္ ဆက္လုပ္မယ္။” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ကခ်င္ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖါ့ ကိုေပါင္းျပီး ‘ဂ်ိန္းေဖါ့’ ဟုသတ္မွတ္သည္ဆုိသည့္ ကိစၥကို လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁ရက္ေန႔ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ လ.ဝ.က ဝန္ၾကိီး လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ စာရင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရိွရသည္။

လက္ရိွတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပၚ ေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ျပန္လည္က်င္းပကာ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ တင္ျပရာတြင္ မိ်ဳးႏြယ္စုဝင္ (၆) မ်ိဳးႏွင့္အတူ ကခ်င္ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမူ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္တစ္ပါတည္း ေတြ႔ဆံုရန္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE