လီဆူေရးရာ ၀န္ၾကီး ဖားကန္႔ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ဦးအာတီ ေယာဟန္၊ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးအာတီေယာဟန္ဦးေဆာင္ေသာ
အဖြဲ႔သည္ ဖားကန္ ့ေဒသရွိ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားနွင့္္ နိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ဖားကန္ ့ၿမိဳ ႔၊ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား အား ေတြ႔ဆံုအမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ ဆယ္ရက္ခန္ ့ေနထိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားအဖြဲ႕နွင့္ လိုက္လံစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE