မမုံေမွာ္၊ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖားကန္႔
Share

ဖားကန္႔၊ ဆိပ္မူအုပ္စု မမုံေက်းရြာအနီး ကုမၸဏီေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လူေနအိမ္ ၂ လုံး ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ထပ္မံ အိမ္ေျခ ၄၀ ခန္႔ ၿပိဳက်ခါနီးရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

လူေနအိမ္အနီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနသည့္ ေကာင္းျမတ္သုခကုမၸဏီမွ အလြန္တူးနက္စြာတူးေဖာ္ေသာေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား ၿပိဳက်လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်က္ျမင္သက္ေသ ဦးျမင့္ႏုိင္ဦးထံမွသိရသည္။

အဆိုပါ ေဒသခံမ်ား၏ ၿပိဳက်ခါနီးရွိေသာ ေနအိမ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူ မမုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို Green Land ဥကၠဌ ဦး Ying Hkaw ကေျပာဆိုသည္။