အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ႏွစ္ (၃၀)ျပည့္ အခမ္းအနား ျမစ္ၾကီးနားတြင္ က်င္းပ

ဦးသန္း၀င္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန မွဴး
Share

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ (၃၀)ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စုေပါင္းရုံးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားကုိသတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္း၏ အေနအထားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခ်ီးျမင့္ေပးၿပီး ဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိျမင့္တင္ေပးေသာပြဲျဖစ္သည္ဟု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးသန္းဝင္း ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသင္းဖြဲ႔မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားေသာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေရွာင္မိသာစုမ်ားကုိ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကုိလည္းေျပာဆိုသည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ပတ္လည္အခန္းအနားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဝတ္စုံမ်ားေထာက္ပ့ံေပးျခင္းႏွင့္ ဗလာမပါေငြသား က်ပ္ သိန္း ၃၀ဖိုး ကံစမ္းမဲမ်ားကုိလည္း ဖြင့္ေဖာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE