ျမစ္ၾကီးနား Nam Jim စီးပြားေရးဇုန္ MOA အတြက္ ဇန္န၀ါရီ တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

Proposed map of Myitkyina's Namjim industrial zone
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ရိွ Nam Jim (နန္က်င္)ေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ျမန္မာ-တရုတ္ နွစ္ႏိုင္ငံ စိီးပြားေရးဇုန္ကို နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MOU)မွသည္ သေဘာတူညီမူစာခ်ဳပ္(MOA) အား လာမည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံဝန္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။

“လက္ရိွမွာလိုအပ္ေနတဲ့ ေျမပံုနဲ႔ေကာင္းကင္ေျမပံုေတြကို ထုတ္ထားျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အျပီးသတ္ရန္အနည္းငယ္လုိေနတဲ့အတြက္ တစ္ဘက္က ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမယ့္ သူမ်ားထံသို႔ မလႊဲေပးေသးပါဘူး။ အဲဒါေတြကို လႊဲေပးမွ သူတုိ႕ဘက္ကလည္း ပညာရွင္ေတြနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ဆက္စပ္ပစၥည္း ဝင္ေရာက္ေစျပီး အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ေစမယ္။ အဲဒါေတြျပီးမွ စီမံကိန္းဘယ္လုိေနရာကေနစမယ္၊ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြပါမယ္၊ ဘယ္နွစ္ဧက အသံုးျပဳမယ္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္လုပ္မယ္ဆုိတာက္ုိ အနီးစပ္ဆံုး master plan ၾကီး ကို ေရးဆြဲရမယ္။ အဲဒီ မာစတာပလန္ထြက္လာမွသာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမယ့္ တရုတ္ကုမၼဏီေတြနဲ႔ (MOA)အတြက္္ အေသးစိတ္ကိုျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့တြက္ က်ေနာ္ထင္တယ္ လာမယ့္ ဇန္နဝါရီမွဘဲ ဆက္ေဆြးေႏြးနုိင္မယ္ထင္တယ္” ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံဝန္ၾကီး ဦးေဝလင္း ေျပာသည္။

ယခုတည္ေဆာက္မည့္ စီးပြားေရးဇုန္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ စိီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ ရည္ရြယ္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း အလုပ္သမားခန္႔အပ္ေရးဆုိင္ရာ ဖက္စပ္ သေဘာတူညီခ်က္ JVA စာခ်ဳပ္တြင္ အတိအလင္း ပါရိွျပီးသားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တရုတ္နိုင္ငံဘက္မွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကို္င္ေနသည္ဟု ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ေပၚလာပါက ေဒသခံမ်ား အယံုၾကည္ မရိွေစရန္လည္း ဝန္ၾကီးကဆက္ေျပာသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE