လက္ရိွ ကခ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန စကားလက္ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

ႏို၀င္ဘာ (၅)၊ ၂၀၁၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပဠိပကၡမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မတူညီသည့္ ေဒသခံမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားလက္ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျမစ္ၾကီးနား ဟူးေကာင္း ဟုိတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္းအဖြဲ႔ BNI ဦးေဆာင္ျပီး ေဒသတြင္း ကခ်င္သတင္းဌာန KNG စီစဥ္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအၾကိမ္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္ပြဲ၊ စစ္ေျပးဒုကၡအေရးႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ လူမ်ိဳးစု ျပႆနာ စသည့္အခ်က္တုိ႔ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

“က်မတုိ႔အဖြဲ႔အေနနဲ႔ သတင္းထုတ္တာတည္းမဟုတ္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဘယ္လုိပါဝင္မလဲ ဝန္းရံရမလဲ စဥ္းစားပါတယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမႈအတုိင္းအဝုိင္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါဝင္လာျပီး မတူကြဲျပားတဲ့ အျမင္ေတြကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးေစခ်င္တယ္” ဟု BNI ၏ မူဝါဒ ေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚနန္းေဖာေဂ ေျပာပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ နည္းပါးေနျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတင္းရယူရန္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ နားမလည္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔ျဖင့္ စံုလင္စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္အစုိးရ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ႏွင့္ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာကိစၥအေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိဘဲ ဗန္းေမာ္လမ္း ေဆာက္လုပ္ေနမႈ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦး ေဒၚဂ်ာဆုိင္းေခၚန္ (Jan. Ja Seng Hkawn) အေျခအေန ရွင္းျပပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၀ ခန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစီစဥ္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္းအဖြဲ႔ ေခၚ Burma News International (BNI) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း တုိင္းရင္းသားေဒသအေျခစုိက္ တုိင္းရင္းမီဒီယာအဖြဲ႔ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE