ျမန္မာစစ္တပ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ KBC ဓမၼဆရာမ အပါ၀င္ အားလုံးကို ျပန္လႊတ္ေပး

Chamloiq Hkawng Nyoi၊ KBC တရုတ္နယ္စပ္ သာသနာျပဳ ဆရာမ
Share

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၁၂ ရက္ၾကာ မတရား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC သာသနာျပဳ ဆရာမ တစ္ဦး အပါ၀င္ ေဒသခံ ခရီးသြား (၁၅)ဦး တို႔ကို ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ (၄)ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးေၾကာင္း အသင္းေတာ္က ဆိုသည္။

အထက္ ကက(ၾကည္း) ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ယခုလို ဖမ္းဆီးထားေသာ KBC တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ သာသနာျပဳ ဆရာမ Chamloiq Hkawng Nyoi ႏွင့္ ခရီးသည္ (၁၄)ဦးကို ယေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ အမွတ္(၁) ရဲစခန္းသို႔ ေဒသခ်ိန္ ၁၁နာရီေက်ာ္မွာ လႊဲအပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု KBC ၀ိုင္းေမာ္ဇုံနယ္အသင္းေတာ္မွ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ Rev. Hkangdu Brang Shawng က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ဗဟိုဌာနခ်ုဳပ္ လိုင္ဇာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ၀င္ေပါက္ Nam San Yang (နမ္ဆန္ယန္)မွ KBC သာသနာျပဳ ဆရာမ အပါ၀င္ အမိ်ဳးသမီး (၈)ဦးႏွင့္ အမိ်ဳးသား (၇)ဦး တို႔ကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးၿပီး အ၀တ္စျဖင့္ မ်က္စိပိတ္စည္းကာ ၾကိဳးသုတ္ၿပီး ျမစ္ၾကီးနား ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ) ကို ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

အမိ်ဳးသမီးမ်ားကို စစ္ဖက္ေရးရာလုံျခံဳေရးစခန္း (စရဖ)တြင္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အမိ်ဳးသားမ်ားကို မပခ တိုင္းတပ္ဖြဲ႕ ခလရ (၃၇) စခန္းတြင္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေမးျမန္းသိရသည္။ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း မလႊတ္ေပးမီ အမိ်ဳးသမီးမ်ားက စရဖ စခန္းတြင္ ၎တို႔အား စစ္ေဆးသူမ်ား 'ကိုယ္ထိလက္ေရာက္မႈ မရိွေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ လက္မွတ္ထိုးရေၾကာင္း" ဆရာမ Hkawng Nyoi က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရ ဥပေဒတြင္ အျပစ္မရိွေသာသူကို ၂၄ နာရီထက္ မေက်ာ္ပဲ ဖမ္းဆီးရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE