ဖားကန္႔ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူ Hpauyam Ja Zin Lat ေပ်ာက္ဆုံး ေန

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္မွ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူ မ ဂ်ာဇင္လတ္
Share

ဖားကန္႔ ျမိဳ႕နယ္ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု ကုေဋေမွာ္ရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ Slg. Hpauyam La Wawm (ဦးေဖာင္ယမ္လဝမ္) ႏွင့္ Sara num Ja Tum (ဆရာမ ေဒၚဂ်ာတြမ့္) တို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီး Hpauyam Ja Zin Lat (မဂ်ာဇင္လတ္)သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ Ja Zin Lat သည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ရိွျပီး ၇ တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ည ၇ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္မွာ ၃ ရက္ရိွျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ မည္သည့္ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာမွ မၾကားသိရေသာ ေၾကာင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက အလြန္စိတ္ပူ ေနၾကေၾကာင္း ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

အဆိုပါ Ja Zin Lat ကို ေတြ႔ ရိွပါက ေက်းဇူျပဳျပီး ဆက္သြယ္ေပးၾကပါရန္ မိသားစုဝင္မ်ားမွ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉၄၄၄၀၂၇၉၄၈

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE