ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မရိွေသးဟု KIO ဥကၠဌ ဆို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္ဘ၊ KIO ဥကၠဌ
Share

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ စစ္မွန္ျပီး တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညီလာခံမ်ိဳး မရွိေသးေၾကာင္း ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ (၅၈) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO အထိမ္းမွတ္ေန႔ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ ၏ မိန္႔ခြန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေျပာသည္။

လက္ရွိျပဳလုပ္ေနေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ၾကဳိးစားေနသည့္ အဆင့္သာ ရွိေသးသည္ဟု ေျပာဆုိထားပါသည္။

ယခုခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ စားပြဲေပၚတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း မေတြ႕ေသးေသာေၾကာင့္ ျပႆနာကုိ ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အေျဖရွာရန္ ၾကိဳးစားေနသလုိ စစ္ေရးကုိလည္း အျမဲတမ္း ျပင္ဆင္ထားရသည္ဟု ဆုိထားပါသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကုိ ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ျပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ‘ခြဲမထြက္ေရးမူ’ လက္ခံရန္ တပ္မေတာ္က ကတိ အတင္းေတာင္းခံေနသည္ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ထုိးစစ္ဆင္ေနသည္အျပင္ ၄င္းတုိ႔ကုိ အားနည္းေစရန္ ေဒသတြင္း လူမ်ိဳးကုိအေျခခံသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရး ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေဒသမွာ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ရန္ တပ္မေတာ္ မွ ေျပာဆုိလာလွ်င္ ျငင္းဆုိရန္ KIO ဥကၠဌ မိန္႔ခြန္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမႈ လက္ရွိ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ကုိ ေျဖရွင္းရန္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈသည္သာ အဓိက ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံ ေျပာဆုိထားပါတယ္။

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးကုိ ရရွိရန္ ရန္ကုန္ရွိ ကခ်င္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၁၉၆၀ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ကုိ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KIO ကုိ မူလဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အာဏာ၊ ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္၊ တရားမွ်တမႈကုိ မရမခ်င္း KIO ဆက္လည္ တည္ရွိေနရမည္ဟု ယခင္ KIO ဒုဥကၠဌ ၂ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ေဒါက္တာ မနမ္တူးဂ်ာ ေျပာပါသည္။

ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ ၅၈ ၾကိမ္ေျမာက္ KIO အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိ KIO/KIA ဌာနခ်ဳပ္ လုိင္ဇာ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE