ျမစ္ၾကီးနား N’Jang Yang စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရာသစ္သုိ႔ ထပ္မံ ေရႊ႕ေျပာင္း

ပလန စစ္ေရွာင္စခန္းသစ္
Share

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ Trinity ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္ ေရာက္ရိွခိုလံုေနေသာ N’Jang Yang (အင္ဂ်န္းယန္) ျမိဳ႕နယ္မွ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကုိ စစ္ေရွာင္စခန္းအသစ္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္သည္။

ဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္ ေနထုိင္စဥ္ ေနရာက်ဥ္းၾကပ္ျပီး ထမင္းခ်က္စားရန္ေနရာ အဆင္မေျပျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပႏုိင္မည့္ ပလန အထက္တန္းေက်ာင္း ေနာက္ဘက္ျခမ္းဘက္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စခန္းသစ္မွ တာဝန္ခံ ဆရာ ဦး Brang Shawng ကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိစခန္းတြင္ N’Jang Yang (အင္ဂ်န္းယန္) ျမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မိသားစု ၂၁၂ မွ လူဦးေရ ၉၅၆ ေယာက္ ခုိလံႈေနေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဧျပီလ N’Jang Yang ျမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္ဆင္လာသည့္အတြက္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေဒသခံ ၂ ေထာင္ခန္႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ ဘက္ကုိ ထြက္ေျပးလာၾကပါသည္။

Tang Hpre (တန္ဖရဲ) ႐ိုမန္ကတ္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း တြင္လည္း စစ္ရွာင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ ခုိလံႈေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE