စစ္ေရွာင္ေျမတြင္ ကုမၸဏီ ငွက္ေပ်ာစိုက္ရန္ အမႈ႐ႈံးနိမ့္ေသာ္လည္း အယူခံ ၀င္ရန္ ၾကိဳးစား
Share

တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ Ga Ra Yang ေက်းရြာသားမ်ား၏ ေျမေနရာမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ တစ္ရွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ေနသည့္ မလိ နဂါးကုမၼဏီအား ဝိုင္းေမာ္သစ္ေတာဥိီးစီးဌာနမွ တရားလုိျပဳျပီး အမႈရင္ဆုိင္ၾကရာ မလိခ နဂါးကုမၼဏီဘက္က အမႈရံူးခဲ့ေသာ္လည္း အယူခံျပန္ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အယူခံဝင္ရန္အတြက္ ကုမၼဏီဘက္က ေျမေနရာ ငွားရမ္းထားၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား အား စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝး ေခၚယူကာ တုိင္ပင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျမယာ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး Ah Ji (အဂ်ီး)က ေျပာသည္။

ျမစ္ၾကီးနား-ဗန္းေမာ္လမ္း Ga Ra Yang (ဂါးရာယန္)ေက်းရြာသည္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေျမေနရာမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ပိတ္ထားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ တစ္ရွဴးငွက္ေပ်ာမ်ား စိုက္ေနၾကသည့္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ား၌လည္း ကုမၼဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပ႒ိပကၡမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရိွဘဲ မလိခ နဂါးကုမၼဏီ တစ္ခုတည္းသာ ဆက္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

Ga Ra Yang ေျမေနရာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ ဧျပီလတြင္ ဝါးေရွာင္ၾကိဳးပင္ သစ္ေတာဧရိယာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း တစ္ရွဴးငွက္ေပ်ာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီိး သက္ဆုိ္င္ရာဌာနႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အထိ စာမ်ားထည့္ခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားသည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ ထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ အခ်ိ္န္၌သာ သိရိွခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တရားဝင္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ စိုက္ထူခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္တုိက္ပြဲမျဖစ္ခင္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး Ga Ra Yang ေက်းရြာသားမ်ားသည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာသည့္ခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာမွ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းထားသည့္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တရားလုိျပဳျပီး အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။