ကခ်င္ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအမႈ စြဲခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WKC ေတာင္းဆုိ

ကခ်င္ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအမႈ စြဲခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WKC ေတာင္းဆုိ
Share

အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံေနရေသာ ကခ်င္လူငယ္ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ၃ဦး ၏ စြဲခ်က္ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ WKC (ကမာၻ႕ကခ်င္တစ္မ်ိဳးသား လံုးဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္) မွ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေသာ ထုိသူ ၃ ဦးအား တပ္မေတာ္မွ တရားစြဲျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိထားပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက ခုဒီမိုကေရစီဘက္ ကို ေျပာင္းလဲရန္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ခ်ိန္မွာ ဒီလို လူ႔အခြင့္အေရး နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ၾကိဳးစားေနၾကတ့ဲ သူေတြကို မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေရွးေရးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ခုလို ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးကို မတရား ဖမ္းဆီးမႈကို အစိုးရမွ တာဝန္ယူ ေျဖးရွင္းေပးသင့္တာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုတာပါ။” ဟု ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုင္ငံ KWAT မွ အတြင္းေရးမွဳး Moon Nay Li ေျပာပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွ တပ္မေတာ္ဖက္ကိုသာ ရပ္တည္ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင့္ ၎က ဆုိပါသည္။

ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦး အမႈကိုစစ္ေဆးမႈ ပံုမွန္ ရွိေနျပီး ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဦး Zau Jat (ေဇာ္ဂ်တ္) ၏ သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ျပီး စစ္ေဆးခ်က္အရ ဦး Zau Jat သည္ မွန္ကန္မႈရွိေသာ အခ်က္မ်ားကုိသာ ေျပာဆိုကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသဖက္မွထြက္ဆို ခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေန မုန္ဆိုင္းတူး က ေျပာျပပါသည္။

ေနာက္ထပ္ရံုးခ်ိန္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE