ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ၏ ျမစ္ၾကီးနားခရီးစဥ္တြင္ စစ္ေရွာင္မ်ား၏ အေရးၾကီးဆႏၵကုိ ေဖာ္ျပခြင့္ မရခဲ့

ျမစ္ၾကီးနား အင္ဂ်န္ဒုံ စစ္ေရွာင္စခန္း
Share

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမစ္ၾကီးနား ခရီးစဥ္အတြင္း တင္ျပခြင့္မရခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ တရုတ္ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ိဳးမႈ ကိစၥအျပင္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအခ်က္ တုိ႔သည္ အဓိက ျဖစ္သည္ဟု စစ္ေရွာင္းမ်ား ေျပာပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ ထုိခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ၾကီးနား အင္ဂ်န္ဒံု KBC စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ပလန စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ကတ္သလစ္ စစ္ေရွာင္စခန္း တုိ႔အျပင္ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ေဂဟာတုိ႔တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး အားေပးစကား ေျပာခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ စစ္ေရွာင္တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ လုိအပ္ခ်က္ကုိ တင္ျပရန္ အခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း အင္ဂ်န္ဒံု စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ဦးဂ်ဳံးေဇ ထံမွ သိရပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စကားေျပာရင္ မဆုိင္တာေတြ အရမ္းေျပာတယ္ဆုိျပီး သူတုိ႔ဘက္က မၾကိဳက္တာ ရွိတယ္။” ဟု ေျပာပါသည္။

အခြင့္ရခဲ့လွ်င္ စစ္ေရွာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအား တင္ျပလုိသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး ကိစၥ၊ ၄င္းတို႔ နယ္ေျမကုိ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားက သစ္သွ်ဴး ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ိဳးကာ သိမ္းပုိက္လာသည့္ ကိစၥအျပင္ ဆုိင္ကယ္လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေငြကုန္က်မ်ားေနသည့္ ျပႆနာတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ၂ ပတ္ခန္႔သာအလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယခုလုိ ျမစ္ၾကီးနားကုိ ေရာက္ရွိလာျခင္းမွာ မဲဆြယ္ရန္ သီးသန္႔လာခဲ့သည့္ ပံုစံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP မွ ေဒါက္တာ မနမ္တူးဂ်ာေျပာပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE