ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးေပၚ စြဲခ်က္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ဂ်ပန္ေရာက္ ကခ်င္မ်ား ေတာင္းဆုိ

ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးေပၚ စြဲခ်က္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ဂ်ပန္ေရာက္ ကခ်င္မ်ား ေတာင္းဆုိ
Share

တပ္မေတာ္ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ပိတ္မိျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆုိရာမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ၃ ဦးကုိ တပ္မေတာ္မွ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားျခင္းအား အျမန္ ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNO (ဂ်ပန္) ယေန႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဧျပီလ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္အတြင္း Lai Nawng Hku (လုိင္ေႏွာင္းခူး) ေဒသ တုိက္ပြဲမွာ ပိတ္မိ ျပည္သူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ Lum Zawng (ဦးလြမ္းေဇာင္း)၊ Zau Jat (ဦးေဇာ္ဂ်တ္) ႏွင့္ Nang Pu (ေဒၚနန္ပူ) တုိ႔မွ ဆႏၵျပ ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းအား တပ္မေတာ္ မွ အေသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသူ ၃ ဦးမွာ ယခုခ်ိန္ထိ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းတုိ႔၏ သက္ေသမ်ားကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအခ်က္အျပင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသ တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္ရပ္တန္႔ေရး၊ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တဖက္သတ္ၾကိဳတင္ပံုစံခ် ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေဆြးေႏြးးမႈ ပုံစံမဟုတ္ဘဲ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပံုစံျဖင့္ ေဆြးေႏြသြားရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE