အေရြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃)ဦး ႏွင့္ ကခ်င္လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံမည္

အေရြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃)ဦး ႏွင့္ ကခ်င္လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံမည္
Share

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ဦးႏွင့္ လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ Kachin Youth Center မွာျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ကခ်င္လူငယ္သမဂၢ (AKYU) က တာဝန္ယူၿပီး တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP)မွ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (UNFDP) မွ ေဒၚအမ္ဒီေခါညြယ္ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္းထုိက္ဦး တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုလို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံမႈျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအျမင္မ်ားဖလွယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏွင့္ လူငယ္မ်ားႏုိင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေအာင္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု All Kachin Youth Union တာ၀န္ခံ Lum Zawng (လြမ္းေဇာင္း) က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာ (၃)ရက္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆ ဦး ရွိပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE