ျမစ္ၾကီးနား ညေစ်းတန္းသစ္ တြင္ ေရာင္းမေကာင္း

ျမစ္ၾကီးနား ညေစ်းတန္းသစ္
Share

ျမစ္ၾကီးနား ျမိဳ႕မေစ်း ညေစ်းတန္းကို ေနရာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ၿပီးေနာက္ ေရာင္း မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေစ်းသည္မ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

"ခုဒီမွာက လံုးဝကို ေရာင္းမေကာင္းဘူး။ အရင္ေနရာနဲ႔ ဆိုရင္ ၅ ပုံ ၁ ပုံ ေလာက္ေတာင္ မေရာင္းရဘူး။ အရင္ေနရာကက်ယ္တယ္ ဒီမွာကေနရာက်ဥ္းေတာ့ ေစ်းခင္းတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း အဆင္မေျပဘူး။ ျပီးေတာ့ ဝယ္တဲ့သူေတြကက်ေတာ့ ပိုနည္းသြားတယ္။ ခုဒီေစ်းမွာ အားလံုးလုိလို ေရာင္းမေကာင္းၾကဘူး" ဟု ေစ်းသည္ မခ်ိဳ က ေျပာသည္။

ေစ်းသည္မ်ားသည္ ယခင္က ေစ်း(၁)၊ ေစ်း(၂)တြင္ ေရာင္းၾကျပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စကာ ညေစ်းတန္း ေနရာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စည္ပင္သာယာေရးရံုးမွ ေစ်းသည္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေခၚယူျပီး အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ေဆြးေႏြးျပီးမွ ညေစ်းတန္းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ေနရာေရႊ႕တာလဲ ေစ်းသည္ေတြ ေနရာ ေလာက္င မႈရိွေအာင္ စီစဥ္ျပီး ေရႊ႕တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေသခ်ာ စနစ္တက် စည္းကမ္း ရိွရိွနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္လို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ" ဟု ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ဦးစီးမႈး(ေစ်း) ဦးျဖိဳးေဝဆန္း က ေျပာသည္။

ေစ်းသည္မ်ား၏ ေနရာအတြက္ ခေရပင္လမ္းကို အလယ္တြင္ ျခားထားေပးျပီး အသား၊ ငါးမ်ားေရာင္းရန္ ေနရာ သပ္သပ္ စနစ္တက် ျပင္စင္ထားေပးေၾကာင္း၊ ကုန္စိမ္းတန္းမ်ားကို ေဇာဂ်မ္းလမ္း အမွတ္ ၁ ေစ်းႏွင့္ ေရစင္ေစ်းၾကားတြင္ ေၾကာခ်င္းကပ္ တစ္တန္း၊ အမွတ္ ၁ ေစ်း ႏွင့္ ဧရာဦး ပန္းျခံ ၾကားတြင္ ေၾကာခ်င္းကပ္ ၂ တန္း စီစဥ္ထားေပးေၾကာင္း ႏွင့္ အျခား မိုးညင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ဆားေမာ္ ေဒသမ်ားမွ ကုန္စိ္မ္းသည္မ်ား အတြက္လည္း ေနရာမ်ားကို ေသခ်ာ စနစ္တက် စီစဥ္ထားေပးျပီး ယခု ေျပာင္းေရႊ႕ေပးထားေသာ ေနရာမ်ားသည္ ယာယီမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE