ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ ေနရာအခိ်ဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ မဲဆြယ္ခြင့္ မရ

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ ေနရာအခိ်ဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ မဲဆြယ္ခြင့္ မရ
Share

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ေနရာအခိ်ဳ႕တြင္ လုံျခံဳေရးေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး မျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

ဆင္ဘုိ၊ ဟုိကတ္၊ တီယန္ဇြပ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ကို ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ပိတ္ျပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနရာတစ္ခုတြင္ မဲဆြယ္ႏုိင္ရန္ ၃ ရက္ (၇၂ နာရီ) ၾကိဳတင္ အသိေပးရေသာေၾကာင့္ ေနရာအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း ပုိမုိ တင္းၾကပ္ထားျခင္း ႏွင့္ မဲဆြယ္ႏုိင္ရန္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ ရွိျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KDP မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးကြမ္ကေရာင္ ေအာင္ခမ္း ေျပာပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚယမ္ေခၚန္ က “ဆင္ဘုိ မွာေတာ့ သြားျပီးျပီ။ ဟုိကတ္ ေက်းရြာဘက္ကုိေတာ့ ေကာ္မရွင္က ပိတ္ထားလုိ႔ မသြားေတာ့ဘူး။ တီယန္ဇြပ္ဘက္ကိုလည္း သြားဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္” ဟု ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာျပသည္။

ႏို၀င္ဘာ (၃)ရက္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း (၆)ဦး ရွိေနပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE