ကခ်င္ဆႏၵေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးေပၚ စြဲခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ AI ေတာင္းဆုိ

ကခ်င္ဆႏၵေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးေပၚ စြဲခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ AI ေတာင္းဆုိ
Share

အေသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲျခင္းခံေနရေသာ ကခ်င္ဆႏၵျပ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦး၏ အမႈကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ Amnesty International က ယေန႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အေသေရဖ်က္မႈပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲခံရေသာ Slg. Lum Zawng၊ Slg. Zau Jat ႏွင့္ Jan. Nang Pu တုိ႔ ၃ ဦးသည္ တုိက္ပြဲတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူညီ ရရွိရန္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

ကခ်င္လူငယ္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကုိ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ညေန စတင္ခဲ့ျပီး နာရီပုိင္းအတြင္းပင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ရုတ္သိမ္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ မေနာကြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ စုရံုးခဲ့သည္။

ထုိသု႔ိ လူငယ္ သပိတ္စခန္းအား အစုိးရမွ ခြင့္မျပဳမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမလ ၁ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးသည္ တပ္မေတာ္ အေသေရပ်က္ေအာင္ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မပခ မွ ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီး မ်ိဳးမင္းဦး တရားလုိျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္ တရားလုိမ်ားကုိ စစ္ေဆးျပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုိ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးအား စြဲခ်က္တင္ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စြတ္စြဲခံရသူမ်ားမွ အမႈပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ခရုိင္၊ ျပည္နယ္တရားလြတ္ေတာ္သုိ႔ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ယေန႔တြင္လည္း စြပ္စြဲခံ Jan. Nang Pu (ေဒၚနန္ပူ) ၏ သက္ေသ ၂ ဦးကုိ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။