၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေရွာင္မ်ား အစိုးရစာရင္းထက္ ပိုမ်ားေန

ဦးေနာ္လီ၊ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
Share

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ အမွန္တကယ္ လူဦးေရ စာရင္းသည္ အစုိးရတြင္ရွိသည့္ လူဦးေရစာရင္းထက္ မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းကြာဟေနမႈကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ ေျဖရွင္းေပးရန္ အစီစဥ္ရွိ မရွိကုိ ဝုိင္းေမာ္ ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွ ယေန႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (ဒသမေန႔) တြင္ အဆုိတင္ျပခဲ့ပါသည္။

စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူဦးေရ စာရင္းႏွင့္ အစုိးရ ရရွိထားေသာ လူဦးေရ စာရင္းကြာဟမႈေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းကုိ အဆုိတင္ျပခဲ့သူ ဝုိင္းေမွာ္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး Naw Li (ေနာ္လီ) အား ကခ်င္သတင္းဌာန KNG မွ ေမးျမန္းရာ ယခုလုိ ေျပာဆုိပါသည္။

“အမွန္တကယ္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွာရွိတဲ့ စာရင္းနဲ႔ အစုိးရမွာရွိတဲ့ စာရင္းက ကြာေနတဲ့အခါ အစုိးရက ျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ေစ ကူညီဖုိ႔လာရင္ ျပႆနာ တက္တယ္။ လာေထာက္ပံ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက အစုိးရမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ စာရင္းကုိ ၾကည့္ျပီး ေပးတယ္။ အေဆာက္အဦးေတြေနရာခ်ေပးတဲ့ အခ်ိန္ဆုိလည္း ျပႆနာ တက္တယ္။ ေနာက္ ျငိမ္းခ်မ္းလာတဲ့အခ်ိန္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးေတြ လုပ္လာတဲ့အခ်ိန္ အစုိးရ လူဦးေရ စားရင္းမွာ မပါတဲ့သူေတြ အတြက္ ျပႆနာ တက္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ လူဦးေရ စာရင္း ကြာဟမႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ေျမျပင္ႏွင့္အညီ လူဦးေရ စားရင္းကို အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ ျပဳစုသင့္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေရွာင္စခန္း ၁၄ ခုရွိျပီး အစုိးရမွ လက္ခံထားေသာ လူဦးေရစာရင္းသည္ ၆ ေထာင္ေက်ာ္သာရွိျပီး၊ လက္ရွိ လူဦးေရ စာရင္းသည္ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE