ကခ်င္တုိက္ပြဲ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ကို ဂ်ပန္ေရာက္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ေတာင္းဆုိ
Share

ကခ်င္ေဒသ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအခ်က္အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ ၄ ခုကုိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ ကခ်င္လူမိ်ဳးမ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနေရွ႕တြင္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ကခ်င္၊ ရွမ္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားကုိ အစုိးရအမိန္႔ျဖင့္ ရပ္တန္႔ေစရန္၊ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရသာ ေျဖရွင္းရန္၊ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံေနရေသာ စစ္ေရွာင္မ်ားအတြက္ အကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈကုိ တားဆီးျခင္း မျပဳရန္ အခ်က္အျပင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ထာဝရ ရပ္တန္႔ေပးေရးစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ ဟု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNO (Japan) က ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးပုိ႔လုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိပါသည္။