ဖားကန္႔ ေမွာ္၀မ္းကေလး လူထု ႏွင့္ ကုမၸဏီ ၾကား အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေန

ဖားကန္႔ ေမွာ္၀မ္းကေလး လူထု ႏွင့္ ကုမၸဏီ ၾကား အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေန
Share

ဖားကန္႔ျမိဳ႕၊ ေမွာ္ဝမ္းရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ဝမ္းကေလးေမွာ္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနပါသည္။

ေရႊနဂါးကိုးေကာင္ လုပ္ကြက္ အမွတ္(၈၀) ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အနီးတ၀ိုက္ရိွ ေဒသခံမ်ားေနအိမ္ အခိ်ဳ႕သည္ ေျမျပိဳက်မႈ ျဖစ္လာသည့္ အတြက္ ယခုလို အျငင္းပြားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ ေက်ာက္စိမ္းရံုးမွ လာေရာက္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်ိန္၌ ၎ေနရာမ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည့္အေပၚ ေဒသခံျပည္သူ အခိ်ဳ႕ ယခုလုိ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဒီေနရာမွာ ေနလာတာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ရိွလာျပီ ခုမွ အစိုးရက ခ်ေပးထားတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ဆုိျပီး အမိ်ဳးမ်ိဳး ေျပာလာၾကတယ္” ဟု ကုမၸဏီအနီးတ၀ိုက္ေနထုိင္သူ ဦးထြန္းသာ က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG သို႕ ေျပာဆုိသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အနက္ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန႔္အထိ စက္ယႏၱရားၾကီးမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ေနၾကသည့္ အတြက္ အနီးတ၀ိုက္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ျပိဳက်ရန္ အႏၱရာယ္မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သို႔ လာေရာက္စစ္ေဆး ေပးရန္ အသနားခံစာ တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားက သက္ဆုိင္ရာဌာနသို႔ မည္သို႔ပင္ တင္ျပေစကာမူ လာေရာက္ စစ္ေဆးမႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယေန႔ခ်ိန္ထိ ထူးျခားလာျခင္း မရိွေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

၎တုိ႔အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာသည္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း (ယခု ဤကိစၥတြင္ ရပ္မိရပ္ဖ) အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဦးဘရန္ဆိုင္း လက္ထက္တြင္ အစိုးရမွ တရားဝင္ ခ်ေပးထားသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေျမေနရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ ေမွာ္ဝမ္းကေလး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမျပိဳမႈအႏၱရာယ္မရိွေအာင္ ကုမၼဏီဘက္မွ တာဝန္ယူရန္ဝန္ခံ ကတိ ထုိးထားေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီဘက္မွစာခ်ဳပ္ေပၚ လိုက္နာျခင္းမရိွဘဲ ေနအိမ္ထိတူးဝင္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရိွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းရံုးမွ လာေရာက္ကြင္းဆင္းခဲ့ၾကျပီး စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွလည္း လာေရာက္ စစ္ေဆးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE