ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ ေကာက္သစ္စား မေနာပြဲေတာ္ ရပ္ဆိုင္း

ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ ေကာက္သစ္စား မေနာပြဲေတာ္ ရပ္ဆိုင္း
Share

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄-၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္မည့္ ေကာက္သစ္စား (Nlung Nnan Chyeju Shakawn) မေနာပြဲေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာ (၃)ရက္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ကခ်င္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၌ တရားဝင္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထုဘက္မွ လံုးဝ သေဘာမတူသည့္ ပြဲျဖစ္သည့္အတြက္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ ကို Awng Mai (ေအာင္မိုင္)မွ သိရသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၊ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူငယ္မ်ား အဓိက ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္း ေကာက္သစ္စား မေနာပြဲေတာ္ကုိ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားရိွလာသည့္ေနာက္ ရိုးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း ကန္႔ကြက္စာမ်ား ေပးပို႔လာသည့္အတြက္ ယခုလုိ ရပ္ဆိုင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။