နမၼတီး Pat Jasan အဖြဲ႔ကုိ အစုိးရမွ ပထမအၾကိမ္ ဂုဏ္ျပဳ

နမၼတီး Pat Jasan အဖြဲ႔ကုိ အစုိးရမွ ပထမအၾကိမ္ ဂုဏ္ျပဳ
Share

လူထုအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ (Pat Jasan) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အတိအမွတ္ျပဳသည့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကုိ နမၼတီး လမ္းခြေက်းရြာမွ ပထမဆံုး လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း ‘မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဖက္ဖက္မွ ဝုိင္းဝန္းကူညီ ပံပုိးေပး’ ေသာေၾကာင့္ ယမန္ေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ (၅၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔တြင္ မုိးေကာင္းျမိဳ႕နယ္ နမၼတီး ရဲတပ္စခန္းမွ နမၼတီး Lambraw Yang (လမ္းခြ) ပတ္ဂ်ဆန္ (PJS) အဖြဲ႔ ကုိ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

Pat Jasan ေခၚ လူထုမူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ၂၀၁၄ မွ စတင္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အႏ႔ွံ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ျပီး ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးသည့္အျပင္၊ မူးယစ္ေသာက္စား ေရာင္းဝယ္သူမ်ား ကုိ အေရးယူ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

Pat-Jasan-awarded-by-police.jpg

ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွားခါစ ႏွစ္မ်ားတြင္ PJS အဖြဲ႔ ႏွင့္ အစိုးရ အျမင္မတူ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ဟု နမၼတီး၊ လမ္းခြ လူထုအေျချပဳမူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူ ဦး Thomas Nhkang က ေျပာဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုလို အစုိးရ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္လူထုအေျချပဳမူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ စည္းလုံးလာသည့္အေပၚ အထူးဝမ္းသာပီတိျဖစ္လာေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းလည္း မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အထူး လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ဆက္ေျပာသည္။

လမ္းခြ ေက်းရြာ PJS အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၈ ႏွစ္မကုန္ခင္ ၄င္းတုိ႔ေက်းရြာကို ‘မူးယစ္ကင္းစင္ေသာ စံျပ ေက်းရြာ’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE