ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းျခင္း ၇ ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္

ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းျခင္း ၇ ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိ္န္းရပ္ဆိုင္းျခင္း (၇)ႏွစ္ျပည့္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အားျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ယေန႔မနက္ တန္ဖရဲေက်းရြာ ျမစ္ဆံုတြင္ ဆုေတာင္း အခမ္းအနား တစ္ရပ္ က်င္းပပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ‘အခ်ိန္တန္ျပီ’ ဆိုသည့္ ေခါင္္းစဥ္ႏွင့္ က်င္းပခဲ့ၾကျပီး ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါတီေပါင္းစံု၊ ေသြးခ်င္းဧရာဝတီ ကြန္ယက္၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ၁၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ တရုတ္ကုမၼဏီရဲ႕စကားကုိ နားေထာင္မလား၊ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသခံေတြရဲ႕ စကားကုိနားေထာင္မလား၊ တရုတ္ကုမၼဏီမ်ား ၾကီပြားတုိးတက္ခ်မ္းသာေနတာကို ျမင္ခ်င္လား၊ ျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္က အေလာင္းပံုေတြကိုျမင္ခ်င္လား၊ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ SPIC ကုမၼဏီအေနနဲ႔ ဆန္ပို႔ျပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးစြာနဲ႔ ဆက္ၾကိဳးစားေနမလား၊ ဘယ္လိုဘဲ ၾကိဳးစားၾကိဳးစား လံုးဝ လံုးဝ ေဆာက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ေခတ္မွာ မေအာင္ျမင္ရင္လည္း သားစဥ္ေျမးဆက္ ကန္႔ကြက္သြားမယ္။ အဲေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီဆည္ကိုေဆာက္ခြင့္ေပးျပီး မိမိအေသခံမလား၊ ဒီဆည္မေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ အသက္နဲ႔အမွ်ကာကြယ္မလား ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီ” ဆိုျပီး ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသခံ Slg. Lashi Awng Lat (ဦး ရွီးေအာင္လတ္)မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

SPIC အေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုေဒသတစ္ဝုိက္ လူထုကုိ စည္းရံုးေရးျပဳလုပ္ေနျခင္း ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ား အတြက္လည္း ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကုိ ခြင့္မျပဳေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းကုိ ရာသက္ပန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE