တပ္မေတာ္ အေသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရေသာ ေဒၚနန္ပူ၏ သက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆး

Nang Pu
Share

အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆိုထားျခင္းခံရေသာ ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚနန္ပူ၏ က်န္ရွိေနေသးေသာ သက္ေသမ်ားကုိ ယေန႔မနက္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

တရားစြဲဆိုထားခံရေသာ ေဒၚနန္ပူမွာ Lai Nawng Hku (လုိင္ေႏွာင္းခူး)တြင္ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလုပ္သည္ ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈအေပၚ မွန္ကန္မႈရွိ မရွိ သက္ေသတစ္ဦးသည့္ ဦး Hka Li ကုိ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ပုိ္င္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မပခ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးမင္းဦး တရားလိုျပဳကာ ကခ်င္ဆႏၵျပ (၃)ဦး ကုိ စြပ္စြဲထားေသာ အမႈသည္ မွန္ကန္မႈမရွိသလုိ တရားမ်ွတမႈလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ စြဲခ်က္မိန္႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ခရုိင္ရုံးမွ တဆင့္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္လႊာကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ တင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ဆႏၵျပ ၃ဦး၏ စြဲခ်က္မိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္လႊာ တင္ျပထားသည့္အေပၚ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံသင့္ မခံသင့္ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ရက္ေန႔တြင္ ေလ်ွာက္လႊဲခ်က္ ေပးမည္ဟု သိရပါသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ေလ်ွာက္လႊဲခ်က္မရသေရြ႕ ထုိအမႈကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE