ကခ်င္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ

'ကခ်င္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ' စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၈ ျမစ္ၾကီးနားေဆြးေႏြးပြဲ
Share

‘ကခ်င္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ (၂၉) ယေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ျမစ္ဆုံဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အျဖစ္ရပ္တည္ေနၾကေသာ ဦးမိုႏုိင္ (ျမတ္မြန္လုပ္ငန္းစု)၊ စုိင္းယီက်န္း (OK ေငြပန္းတိမ္ ႏွင့္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠဌ)၊ ဦးဘရန္မြန္း (Lucky မုန္႔တုိက္)၊ ဦးရန္ႏုိင္ဦး (The Door Institute) တို႔ က ကိုယ္ပုိင္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို မ်ွေဝေ ဆြးေႏြးေပး ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး တည္ျငိမ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးၾကပ္တည္း ေနသည့္ အေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကုိင္မည့္ သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစီစဥ္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ The Door Institute မွ တာဝန္ရွိသူ ဦးရန္ႏုိ္င္ဦးက ေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါ စီးပြားေရးအျမင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးနည္းဥပေဒ မူဝါဒမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႔ ျပည္နယ္အတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။

ယခုအႀကိမ္ စီးပြားေရးအျမင္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ၅၀ေက်ာ္ခန္႔ေတြ႔ရသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE