ေရႊ ႏွင့္ ပယင္း အေသးစားလုပ္ကုိင္ တူးေဖာ္ခြင့္ေပးရန္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိ

ဟူးေကာင္းခိ်ဳင့္၀ွမ္း ရွထူးဇြပ္ ေရႊေမွာ္
Share

တႏုိင္း ႏွင့္ ဖားကန္႔ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊေမွာ္ႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ားတြင္ အေသးစားလုပ္ကုိင္ တူးေဖာ္ခြင့္ အစုိးရမွ အျမန္ဆုံးခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုိ႔ စာေရး ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု သိရပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ တႏုိင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလင္းလင္းဦး ႏွင့္ ဖားကန္႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင့္စုိးတုိ႔ ၂ ဦး တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊႏွင့္ ပယင္းထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ Nambyu (နန္႔ျဖဴ)၊ Chyahkya Tu Kawng (ဇီးျဖဴကုန္း)၊ Tung Mani (တုံမဏီ)တို႔သည္ ယခင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရမွ တရားဝင္ သတၳဳ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေသးစား လုပ္ကိုင္တူးေဖာ္ခြင့္ ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို အဆိုတင္ထားေၾကာင္း တႏုိင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး လင္းလင္းဦး ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိ ယခုလို ေျပာဆိုသည္။

“တပ္မေတာ္ကေန ေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားကုိ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးဆိုၿပီး ေမွာ္မ်ားကုိ စုိးမိုးထားၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီေနရေတြက ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ဆို တႏုိင္တပုိင္ အေသးစားလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရာ ေနရာေတြျဖစ္တယ္။ အကြက္ေတြခ်ေပးရေတာ့မယ္။ ဒါဟာအစိုးရရဲ႕တာဝန္ျဖစ္တယ္။”

ႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာဝ သယံဇာတနစ္နာမႈမရွိေစရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္လက္မဲ့ေလွ်ာ့ပါး ေစၿပီး ႏုိ္င္ငံေတာ္အခြန္မ်ား ရရွိလာေစရန္ ဟူေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု ေျပာပါသည္။

ယခုအခါ အစုိးရမွ ေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ ထားေသာ္လည္း တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကုိလည္း တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦး လင္းလင္းဦး မွ သိရပါသည္။

တႏုိင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႊေမွာ္ ႏွင့္ ပယင္းေမွာ္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုးကုိ ထြက္ခြာသြားရန္ တပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ ေလယာဥ္မွ သတိေပးစာမ်ား က်ဲခ်ခဲ့သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE