မသန္းစြမ္းသူမ်ား ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ထြက္လာေရး ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ေဆြးေႏြး

မသန္းစြမ္းသူမ်ား ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ထြက္လာေရး အတြက္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ေအးျမသာယာရပ္ကြက္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ည္။
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္းစြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မသန္စြမ္းမ်ားအသင္းအဖြဲ႔မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္လာ ၂၅ ယေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မူၾကမ္း ေရးဆြဲလာရျခင္း မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအခြင့္အေရးကိုနားမလည္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝမရရွိျခင္း၊ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း၊ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပညာသင္ယူခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးေနျခင္း စေသာအခက္အခဲမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ေရးဆြဲ ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

အစုိးရမွ တရားဝင္အတည္ျပဳထားေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ နည္းဥပေဒသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေနေၾကာင္း ထပ္မံ ျဖည့္စြက္လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦး ေအာင္ကုိျမင့္က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

အဆိုပါ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ွာ႔ပါးလာျပီး မသန္းစြမ္းသူမ်ားကုိ ဂရုစုိက္မႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာမည္ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE