ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ား တူးေနဆဲ

ဆန္ခါေမွာ္၊ ဖားကန္႔
Share

ဖားကန္႔ေမွာ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီလုပ္ကြက္မ်ား သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနေသာ္လည္း အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက တာဝန္ယူေျဖရွင္းမႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားေသာ ကုမၼဏီမ်ား ဆက္လက္တူးေဖာ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကုမၼဏီမ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေသာ ကုမၼဏီ မ်ားျပားလာသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး ထိုသက္တမ္းကုန္ဆုံးလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အာဏာရွိ အႀကီးအကဲမ်ားက အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ ယူကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ထုိသို႔ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားေသာ ကုမၼဏီလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ တႏုိင္တပုိင္ရုန္းကန္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား နည္းပါးေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကိုလည္း အခြန္အမ်ားအျပား ဆုံးရႈံး ေနေၾကာင္းကုိ အစိမ္းေရာင္ (Green Land) အဖြဲ႔မွ ဦး Ying Hkaw က ေျပာဆိုသည္။

ကုမၼဏီမ်ားမွ မိမိလုပ္ကြက္သည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားေသာ္လည္း ထုိေနရာတြင္ ဆက္လက္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ အစိုးရေက်ာက္စိမ္းဌာနက စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေတြ႔ရွိပါက ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာေအာင္က ေျပာဆုိသည္။

လက္ရွိႏုိ္င္ငံေတာ္ မူဝါဒအရ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ တက္တမ္းတိုးေပးခြင့္မရွိသည့္အတြက္ ၂၀၂၁ တြင္ ကုမၼဏီအားလုံးက လုပ္ကုိင္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာျပသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE