ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ အမႈ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ တင္ျပျခင္း ပလပ္ ခံရ

ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ အမႈ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ တင္ျပျခင္း ပလပ္ ခံရ
Share

တပ္မေတာ္အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရေသာ ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္(၃)ဦး၏ အမႈ သည္ ခရုိင္တရားရုံးမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္တင္ျပထားေသာ္လည္း ပလပ္ ခံရေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္လႊာ ကိုိ ဒီကေန႔ ထပ္မံ တင္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

ကခ်င္ဆႏၵျပ (၃)ဦးသည္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ စြဲခ်က္အမိန္႔ခ်ခဲ့သည့္အေပၚ လက္ခံေက်နပ္မႈ မရွိသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ စက္တင္ဘာလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ခရုိင္တရားရုံးသို႔ ျပင္ဆင္လႊာ ကုိ တင္ျပထားေသာ္လည္း ပယ္ခ် ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပ (၃)ဦး အနက္ ဦးလြမ္းေဇာင္း၏ က်န္ရွိေသာ သက္ေသမ်ားကုိ ဒီကေန႔ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပင္ဆင္လႊာ ကုိ ထပ္မံတင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ စြပ္စြဲခံ ဦးလြမ္းေဇာင္း ကရုံးခ်ိန္းကုိ ခြင့္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဦးလြမ္းေဇာင္း၊ ဦးေဇာ္ဂ်တ္၊ ေဒၚနန္ပူ တို႔၏အမႈတြဲကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပင္ဆင္လႊာ ထပ္မံ တင္ျပထားသည့္အတြက္ ေနာက္ရုံးခ်ိန္း စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး တြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ မစစ္ေဆးမည္ မသိရေသးေၾကာင္းကုိ ေရွ႕ေနဦး Mung Seng Tu က ေျပာဆုိသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE