မွားယြင္းေသာ ကခ်င္မိ်ဳးႏြယ္စု သတ္မွတ္မႈ ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

မွားယြင္းေသာ ကခ်င္မိ်ဳးႏြယ္စု သတ္မွတ္မႈ ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆို
Share

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ လဝက ၏ခန္႔မွန္းလူဦးေရစာရင္းတြင္ ‘ကခ်င္’ သည္ ‘ဂိ်မ္းေဖာ့’ မ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အျခားမ်ဳိးႏြြယ္စု ၅မ်ဳိးပါဝင္မႈ မရွိသည့္အေပၚ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အျပီး စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ညတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုမ်ဳိးႏြယ္စု ၅မ်ဳိး မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ‘ဂ်ိမ္းေဖာ့’ မ်ဳိးႏြယ္စုမွလြဲ၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လဝက လူဦးေရစာရင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ က်န္မ်ဳိးႏြယ္စု ၅မ်ဳိးအား ေရးရာဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘ကခ်င္’ ဟူသည္ မ်ဳိးႏြယ္စု ၆မ်ဳိးပါဝင္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ‘ကခ်င္’ သည္ ‘ဂ်ိမ္းေဖာ့’ မ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး က်န္တို္င္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက ကခ်င္မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒသည္ မွားယြင္းေနသျဖင့္ အထက္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ သြားေရာက္တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရွ႕ေန Doi Bu (ေဒၚ ဒြဲဘူ) က ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာ KNG ကို ရွင္းျပသည္။

“သူတို႔က ‘ကခ်င္’ တိုတာ ‘ဂ်ိမ္းေဖာ့’ ဘဲ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ က်န္မ်ဳိးႏြယ္စုႏြယ္ ၅မ်ဳိးက ‘ကခ်င္’ မဟုတ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကဘာလဲ လို႔ေျပာလာတယ္။ သူတို႔သေဘာအတိုင္း ‘ကခ်င္’ဟာ ‘ဂ်ိမ္းေဖာ့’ ျဖစ္တယ္လို႔ အေပၚကုိတင္ျပေတာင္းဆိုၾကတယ္လို႔ အျမင္ကြဲျပားမႈေတြရွိခဲ့တယ္။ ဒီမ်ဳိးႏြယ္စု ၆ခု က အခ်င္းခ်င္း သံသယေတြ မယုံၾကည္မႈေတြျပည့္လာတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္လာတယ္။ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မႈမရွိတဲ့အျပင္ က်မတို႔ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔။”

အဆုိပါ လဝက လူဦးေရစာရင္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မ်ဳိးႏြယ္စု ဥပေဒမ်ားကုိျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၆ခု ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရုိးရာစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟုိေကာ္မတီမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဟာင္းမ်ား၊ CSO မ်ား ကခ်င္လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကအဖြဲ႔၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ထပ္မံ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE