ဖားကန္႔ ဥ႐ုေခ်ာင္းကမ္းပါး မတရား ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ သတိေပးထား

ဖားကန္႔ ဥ႐ုေခ်ာင္းကမ္းပါး မတရား ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ သတိေပးထား
Share

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕၊ ေအးျမသာယာရပ္ကြက္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဥရုေခ်ာင္း ကမ္းပါးနယ္တစ္ဝုိက္တြင္ ေျမေနရာယူက်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သူမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔ မတုိင္မီအၿပီး ဖ်က္သိမ္းမႈမရွိ ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ေခ်ာင္းကမ္းပါးအနီးတစ္ဝုိက္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား မဟုတ္ဘဲ ကုမၼဏီမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ေန႔စားသမားမ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ားျဖစ္သည္။

၎တုိ႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို႔ တရားဝင္ေနထိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကား တင္ျပျခင္း မရိွဘဲ မိမိတုိ႔ဆႏၵ သေဘာအတုိင္း တဲထူကာ မတရား ၿခံေက်ာ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာေၾကာင့္ သတိေပး ဆုိင္းဘုတ္ခ်ိတ္ထားေၾကာင္းကုိ တာဝန္ခံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။

ဥရေခ်ာင္း ကမ္းပါးနယ္ေျမတစ္ဝိုက္ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားက ေနစရာကင္းမဲ့သူမ်ား မဟုတ္သလုိ ထုိနယ္ေျမသည္ အမ်ားပုိင္ရတာနာေျမျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ျပည္နယ္အစုိးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါက ဖားကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေနစရာ ကင္းမဲ့သူမ်ားကို ယာယီေနထိုင္ဖို႔ ေနရာမ်ားကို စီစဥ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE