ကခ်င္ဆႏၵျပ လူငယ္ (၃)ဦးအမႈ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ခရုိင္ရံုးသုိ႔ ထပ္မံ ေတာင္းဆုိ

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Share

တပ္မေတာ္အသေရပ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားခံရေသာ ဆႏၵျပကခ်င္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦးကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ စြဲခ်က္အမိန္႔ခ်ခဲ့သည့္အေပၚ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားမွ လက္ခံေက်နပ္မႈ မရွိသျဖင့္ စြဲခ်က္မိန္႔ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ယေန႔ ျမစ္ႀကီးနား ခရုိင္တရားရုံး သုိ႔ ျပင္ဆင္လႊာ တင္လိုက္သည္။

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မပခ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးမင္းဦး တရားလိုျပဳလုပ္ကာ စြပ္စြဲထားေသာ ထုိအမႈသည္ မွန္ကန္မႈမရွိသလို တရားမ်ွတမႈလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕နယ္ရံုးအမိန္႔ကုိ ခရုိင္တရားရုံးမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရွ႕ေန ဦး Mung Seng Tu က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ စြပ္စြဲထားသည့္ အဆုိပါအမႈကုိ စက္တင္ဘာ (၃)ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး စက္တင္ဘာ (၆)ရက္ေန႔ တြင္ စြပ္စြဲခံရသူ (၃)ဦးကုိ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ (၁၀)ရက္ေန႔ တြင္ ဦး Lum Zawng (လြမ္းေဇာင္း)၏ သက္ေသ (၃)ဦး ကုိ စတင္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စြဲခ်က္အမိန္႔ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ခရုိင္တရားရုံးသုိ႔ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ေဒၚ Nang Pu (နန္ပူ)သည္ ခရီးလြန္ေနသျဖင့္ ဦး Lum Zawng ႏွင့္ ဦး Zau Jat (ေဇာ္ဂ်တ္) (၂)ဦး အတြက္သာ ျပင္ဆင္လႊာ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE