ျမစ္ဆုံေရကာတာ ျပန္စရန္ တရုတ္ SPIC ေဒသခံမ်ားကို ဆက္တိုက္ စည္းရံုး

စက္တင္ဘာ (၁၁)၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆုံေရကာ စီမံကိန္း ေၾကာက္စရာ မလိုေၾကာင္း တ႐ုတ္ SPIC မွ Alam ရြာသားေတြကို ရွင္းျပေနပုံ
Share

ျမစ္ဆုံ ေရကာတာစီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ တရုတ္အစိုးရပိုင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၼဏီ (SPIC) မွ Alam ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးတြင္ စည္းရံုးေရး အစီစဥ္ ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေက်းရြာသားအားလံုးကုိဖိတ္ေခၚျခင္းမရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ၂၀ ဦးခန္႔သာ ပါဝင္ေသာ ထုိစည္းရုံးေရးအစီစဥ္တြင္ State Power Investment Corporation ဘက္မွ ေရကာတာျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ကုိ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

Kachinnews-photo-of-China-SPIC-meets-Alam-of-Myitsone-dam-project.jpg

ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာရြာသားမ်ားကုိ SPIC အဖြဲ႔မွ ပံုမွန္ ေထာက္ပံ့ကူညီေနေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာ မည္ကုိ စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း Alam (အာလမ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး Mung Ra ေျပာဆုိသည္။

ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔မွာလည္း ျမစ္ဆုံပတ္၀န္းက်င္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ေနာင္းခိ်န္းေက်းရြာ တြင္ SPIC ၀န္ထမ္းမ်ား လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံ စည္း႐ုံးေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE