တပ္မေတာ္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံ ဦးလြမ္းေဇာင္း၏ သက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆး

တပ္မေတာ္ အသေရးဖ်က္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ ဦးလြမ္းေဇာင္ နဲ႔ သက္ေသ ဆြတ္ဆိုင္းထြယ္ (ဘယ္)၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၊ စက္တင္ဘာ (၁၀)၊ ၂၀၁၈
Share

အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆုိထားျခင္းခံရေသာ ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးလြမ္းေဇာင္း၏ သက္ေသ (၃)ဦးကုိ ယေန႔မနက္ ျမစ္ၾကီးနား ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဦးလြမ္းေဇာင္း ေအာ္ဟစ္ခဲ့ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္ “စစ္တပ္က ျပည္သူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးမ်ားက်ဲသည္” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ မွန္ကန္မူ ရိွမရိွ သက္ေသ (၃)ဦးျဖစ္ေသာ မ ဆြတ္ဆိုင္းထြယ္၊ ဦးေနာ္ေအာန္ ႏွင့္ ေရွ႕ေန ဆိုင္းခြမ္ေအာင္ တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ဦး လြမ္းေဇာင္း အေနျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္အသေရပ်က္ေစေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ေျပာဆုိျခင္း မရွိသည့္အျပင္ စစ္တပ္မွ ျပည္သူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးမ်ားက်ဲသည္ ဟူေသာ စာသားပါ ဆိုင္းဘုတ္ကုိင္ေဆာင္ျပီး ေအာ္ဟစ္ျခင္းလည္း မေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ (၃)ဦးအနက္ မ ဆြတ္ဆိုင္းထြယ္အား စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယခုလုိ ထြက္ဆုိသြားခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။

စက္တင္ဘာ (၁၇)ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဦးလြမ္းေဇာင္း၏ က်န္ရွိ သက္ေသ (၂)ဦးႏွင့္ ဦးေဇာ္ဂ်တ္ ၏ သက္ေသမ်ားကုိ ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE