ျမစ္ၾကီးနား ပမၼတီး စစ္ေရွာင္စခန္း မိသားစုမ်ား မည္သည့္အကူညီမွ် မရရွိေသး

အကူညီ မရေသးတဲ့ ပမၼတီး စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

နမၼတီးမွ Kasung (ကဆုန္႔) စစ္ေရွာင္မ်ား ျမစ္ႀကီးနား သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေနျခင္း ယခု ၂ပတ္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အကူညီမွ မရရွိေသးေသာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အလြန္ခက္ခဲေနပါသည္။

စစ္ေရွာင္မိသားစုမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လီဆူ ေရးရာဝန္ၾကီး ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ေရးမွဴးမ်ား လာေရာက္ေတြ႕မႈရိွေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရရွိေသးေၾကာင္း စစ္ေရွာင္မ်ားဆိုပါသည္။

တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရေသာ စစ္ေရွာင္မိသားစုမ်ား ေရေဘးေၾကာင့္ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းရသျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး အဖက္အဖက္မွ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနၾကာင္း စစ္ေရွာင္တာဝန္ခံ ဦးအားဖီ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ယခုလို ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔မွာ ေနစရာအိမ္မရွိၾကဘူး။ ႏုိင္္ငံေရးမေကာင္းေတာ့ မိမိအိမ္ ျပန္္ဖို႔ အဆင္မေျပဘူး။ ဘယ္ကုိသြားရ၊ ဘယ္ကုိျပန္ကုိရမွန္းလည္းမသိ။ လူဦးေရမ်ားေတာ့ အစားအေသာက္ အရမ္းခက္ခဲတယ္။ ေနထုိင္ဖုိ႔လည္း မိုးကာတဲနဲ႔ဆုိအဆင္မေျပဘူး။ ေထာက္ပံ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ မလာေတာ့ပိုဆုိးတယ္။”

မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္ နမၼတီးျမိဳ႕ AG ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၄ လခန္႔ ခုိ္လံႈေနေသာ Kasung (ကဆုန္႔) စစ္ေျပးမိသားစု ၁၄၂ ဦးသည္ ၎တို႔ စခန္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္း မၾကာခဏ ခံရေသာေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ပမၼတီး ရပ္ကြက္ နယ္ေျမ (၅)သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE